Atriyoventriküler tam blokta kalıcı kalp pili öncesi ve sonrasındakardiyovasküler sistem stabilizasyonundahemodinamik kompansatuvar değişimler


Ekşi Duran N., Astarcıoğlu M. A. , Aykan A. Ç. , Karapınar H., Duran İ., Ertürk E., ...More

TURK KARDIYOLOJI DERNEGI ARSIVI-ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY, vol.37, pp.107-111, 2009 (Scopus)