DEHB Tanısı ile Takip Edilen Ergenlerde Çözüm Odaklı Yaklaşımın Uygulanması Görüşmelere İlişkin Deneyimler


KARAKAYA D., ÖZGÜR G.

IV. ULUSLARARASI VIII. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 6 - 09 Kasım 2016

  • Yayın Türü: Bildiri