EVDE BAKIM HİZMETİNDEN YARARLANAN HASTALARIN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE TIBBİ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


Anuk T., Yıldırım A. C.

Dicle Tıp Dergisi, vol.42, no.3, pp.342-345, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 42 Issue: 3
  • Publication Date: 2015
  • Doi Number: 10.5798/dicletip.2015.03.0586
  • Journal Name: Dicle Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.342-345
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Amaç: Çalışmada evde bakım hizmetleri kapsamındaki hastaların sosyodemografik özellikleri ve tıbbi durumlarını ortaya koymak amaçlandı. YÖNTEMLER: Çalışma Haziran 2013 - Mayıs 2014 tarihleri arasında Sarıkamış Devlet Hastanesi bünyesinde evde bakım hizmetlerine kayıtlı 52 hasta üzerinde planlandı. Hastaların cinsiyet, eğitim durumları, sosyal güvenlik durumları, komorbid hastalıkları ve genel sağlık durumları kaydedildi. BULGULAR: Çalışmaya evde bakım hizmetlerine kayıtlı 21’i erkek (%40,4), 31’i kadın (%59,6) toplam 52 hasta dahil edildi. Hastaların 36’sının (%69,2) hiçbir okul eğitimi almadıkları, 16’sının (%30,8) ise sadece ilkokul eğitimi aldığı saptandı. Bayan hastaların tamamı ev hanımı idi. Evde bakım hizmetinden faydalanan hastalarda en sık saptanan hastalıklar sırası ile 18 (%34,6) serebrovasküler hastalık (SVH), 9 (%17,3) Alzheimer ve 4 (%7,7) kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) idi. Hastaların %73,1’ i (38 hasta) rutin takip ihtiyacı duyarken 14 hastanın (%26,9) rutin takip ihtiyacı yok idi. Hastaların sosyal güvenlik durumları incelendiğinde %61,5 hastanın yeşil kart sahibi olduğu gözlendi. Sadece 6 hastanın (%11,5) narkotik analjezik ihtiyacı vardı. On üç hastada immobilizasyona bağlı bası ülseri mevcut idi. Hastaların efor kapasiteleri değerlendirildiğinde; 43 hastanın kendi kendine giyinemediği, 38 hastanın telefon dahi kullanamadığı saptandı. Otuz iki hastada idrar inkontinansı, 31 hastada gaita inkontinansı mevcut idi. SONUÇ: Günümüzde evde bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan hasta popülasyonu, daha fazla hastanın evde bakım hizmetlerine ulaşım imkanı bulması ve yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak giderek artmaktadır. Evde Bakım Hizmetine ihtiyaç duyan hastaların daha iyi ve doğru hizmet alabilmeleri için Evde Bakım Hizmeti veren personelin eğitimi iyi planlanmalı ve hastaların özellikleri ve tıbbi durumlarının bölgesel farklılıklar gösterebileceği dikkate alınmalıdır.