Kütahya İli 16 No lu Sağlık Ocağı na Başvuran Kadınların Şiddete Maruz Kalma Durumlarının Belirlenmesi


ÇELİK N., GÜÇLÜ S. , SAVCI A., YETER K.

I.Kadın Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 22 March 2008

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Ankara
  • Country: Turkey