Tubal faktör tanısında histerosalpingografi sonuçlarının laparoskopi sonuçları ile karşılaştırılması


Duraker R., Demir B., Dilbaz B., Koçak M., Taşcı Y., Akkurt Ö.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi , vol.8, no.1, pp.11-13, 2011 (Peer-Reviewed Journal)