İnhibitörlü Hemofili Olgularında Yaşam Kalitesini Olumsuz Etkileyen Faktörler


ÖZDEMİR B., ŞENOL S. , KAVAKLI R. K.

6. Uluslararası Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 21 - 23 Kasım 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri