YILDIRIM DÜŞMESİNE BAĞLI GELİŞEN AKUSTİK TRAVMA


Subaşı B., Varol M., İnceoğlu Ö. O.

İstanbul KBB – BBC Uzmanları Derneği 12. Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 January 2021, pp.83

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.83
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Yıldırım düşmesi kişide hayati tehlike oluşturmasının yanı sıra ciddi odyovestibüler hasara sebep olabilir. Biz bu çalışmada yıldırım düşmesine bağlı oluşan akustik travma nedeniyle kliniğimize başvuran olguyu sunmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: 36 yaşında erkek hastada 5 gün önce açık alanda yaklaşık 1,5 metre yakınına yıldırım düşmesi sonrası oluşan sağ kulakta şiddetli çınlama, işitme azlığı, baş ağrısı şikayetleri ile kliniğimize başvurdu Bulgular: Hastanın yapılan fizik muayenesinde her iki timpanik membran ve dış kulak yolu doğal olarak izlendi. Yıldırımın elektriksel etkisiyle sağ kol dirsek bölgesinde giriş ve çıkış deliği bulunan ikinci derece yanık izlendi. Saf ses odyogramda, sağ kulakta 1 kHz ve 4 kHz işitme eşiklerinde sırası ile 40 dB ve 50 dB kayıp, sol kulak 4 kHz işitme eşiğinde 30 dB kayıp izlendi. Hastaya sistemik steroid tedavisi başlandı. Hastanın sol kulak işitme kaybı düzeldi ancak sağ kulakta istenilen düzeyde düzelme saptanmadığı için hasta hiperbarik oksijen tedavisine (HBOT) yönlendirildi. 10 seans HBOT sonrası sağ kulak 1 kHz ‘deki kayıp normal sınıra, 4 kHz ‘deki düşme 40 dB’e geriledi. Takibinin 1. ayında hastanın uğultu şikayeti ve işitme azlığı şikayetleri geriledi. Sonuç: Yıldırım çarpmasıyla acil servise gelen hastaların genel sistemik muayenelerinin yanı sıra odyovestibüler muayenelerinin de dikkatli ve hızlı bir şekilde yapılması oluşabilecek hasarın erken tanı ve tedavisinde uygun bir yaklaşım olacaktır.