Farklı ağırlıktaki sırt çantaları ile yapılan omuz eklem pozisyon hissi değerlendirmelerinin hassasiyetinde cinsiyet farklılıklarının incelenmesi: Pilot çalışma


KALLEM SEYYAR G. , ARAS B., ARAS Ö.

Int. Balkan Conference In Sport Scıences-IBCSS2017, 21 - 23 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri