Oral Bölgede Görülen Skuamoz HücreliKarsinom: Bir Olgu Sunumu


ERSÖZ M. M. , GÜNGÖR HATİPOĞLU M. , AYDINTUĞ Y. S.

Türk PeriodontolojiDerneği 49. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve28. Bilimsel Sempozyumu, 27 - 29 Ekim 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri