The effects of being infected with COVID-19 in smokers on their smoking habits


Creative Commons License

Durmaz A., Yılmaz M.

Health Sciences Journal of Adıyaman University, vol.9, no.2, pp.59-67, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: COVİD-19 hastalığına yakalanmış sigara içicilerinde, bu enfeksiyona bağlı sigara içme alışkanlığında meydana gelen değişikliklerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel türdeki bu çalışma, Ekim ve Kasım 2021 tarihleri arasında COVID-19'lu 312 aktif sigara içicisi ile yürütülmüştür.
Bulgular: Sigara içerken COVID-19 geçirenlerin %38,6'sının (n=81) sigarayı azalttığı, %2,4'ünün (n=5) sigarayı bıraktığı, %9,5'inin (n=20) ise bir süre bırakıp sonra yeniden başladığı belirlendi. 45 yaş üstü bireylerin sigara içerken COVID-19 kaptığı (p=0,011) ve 1-5 yıl eğitim alanların 6-12 yıl ve 13 yıl ve üzeri eğitim alanlara göre (p:0,012; p:0,010) sigarayı bırakma isteğini artırdı.
Sonuç: Pandemi sürecinde sigaranın sağlığa zararları ve sigarayı bırakmanın gerekliliği konulu kamu spotları daha aktif bir şekilde paylaşılabilirdi. Ayrıca danışmanlık, nikotin bantları ve ilaç tedavisi gibi sigarayı bırakma tedavileri daha yaygın olarak sunulabilirdi. Sigarayı bırakmak için bir fırsat olan bu COVID-19 pandemisi ne yazık ki tam olarak değerlendirilememiştir ve bu alışkanlığı bırakma konusunda olumlu sonuçlar alınamamıştır.

Öz

Aim: It is aimed to investigate the attitude and behaviour changes in the smoking habit of those who had COVID-19 while smoking.
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted with 312 active smokers with Coranavirus disease (COVID-19) between October and November 2021.
Results: It was determined that 38.6% (n=81) of those who had COVID-19 while smoking reduced smoking, 2.4% (n=5) quit smoking, and 9.5% (n=20) quit for a while and then restarted. It was determined that individuals over the age of 45 who had COVID-19 while smoking (p=0.011) and those who received 1-5 years of education compared to those with education of 6-12 years and 13 years or more (p:0.012; p:0.010 respectively) developed more desire to quit smoking.
Conclusion: Public service ads on the health hazards of smoking and the need to quit smoking could have been shared more actively during the pandemic. Also, smoking cessation treatments such as counselling, nicotine patches and medication could have been offered more widely. This COVID-19 Pandemic period, which is an opportunity to quit smoking, unfortunately could not be fully utilized and positive results could not be obtained in this habit.