Hepatit C virüs infeksiyonu tanısında ve izleminde anti HCV sinyal/eşik değerleri yeniden düzenlenmeli mi?


GENÇ Ö. , DEMİRCİLİ M. E. , ARIKAN İ.

xıx. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 28 - 31 Mart 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri