Clinical Evalatuon of Posterior Single – Tooth Implants.


Günaydın Y., AYDINTUĞ Y. S. , KÖYMEN R., VM Ö.

9 th Congress of the Balkan Stomatological Society, 13 - 16 Mayıs 2004

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri