“Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastalarda Anjiyotensinojen T174M Polimorfizminin Diyabetik Nefropati Gelişimine Etkisinin Araştırılması”


YÜKÇÜ F. , SİPAHİ T., GÜLDİKEN S., ÜSTÜNDAĞ S.

26. Ulusal Biyofizik Kongresi, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye