Hemşirelik Eğitiminde Kişisel Dijital Asistanların (PDAS) Kullanımı


ÖKTEN Ç. , ÖZER Z.

5.Uluslararası 16.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 Kasım 2017