Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi görüntülerindemandibular koronoid proçes boyutlarının değerlendirilmesi


BAŞARAN M., GÖRMEZ Ö., BOZDEMİR E., YILDIRIM D.

SELCUK DENTAL JOURNAL, vol.6, no.4, pp.425-428, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 4
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: SELCUK DENTAL JOURNAL
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.425-428
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Background: Mandibular coronoidal process hyperplasia (MCPH) is defined as enlargement of normal bone which is characterized by restriction in mouth opening. The term and measurement technique of hyperplasia were not determined clearly. The aim of study is to evaluate dimensions of condyle and coronoid, to determine the ratio between coronoid and condyle in the cone beam computed tomography (CBCT) images. Methods: 18 years and older 154 patients who had CBCT images for different reasons were evaluated retrospectively. A horizontal line was drawn passing at deepest point of sigmoid notch and height measurements were made from the top of coronoid and condyle on sagittal images. Distance between top of coronoid and the bottom point of zygomatic arch was measured on coronal images. The ratio between the coronoid and condyle was determined. The data were statistically evaluated by descriptive statistics and t test. Results: MCPH was detected six of 154 patients and these patients were excluded from the study and 148 patients (81 females, 67 males, mean age ± Sd; 37.66 ± 14.32 years) were included in the study. The mean height of right condyle was 16.70 ± 0.22 mm, mean height of the left condyle was 16.99 ± 0.22 mm, the mean height of right coronoid was 11.41 ± 0.23 mm, the mean height of left coronoid was 11.91 ± 0.24 mm. Averages height of the condyle and coronoid were higher in males than females (p=0.00). The average ratio between coronoid process and condyle was 0.70 ± 0.01 on the right side and 0.72 ± 0.01 on the left side. The ratio between the coronoid process and the condyle was greater than 1, bilateral in 18 patients and unilateral in 5 patients. Conclusion: Averages height of the condyle and coronoid were higher in males than females. In the literature, there is not enough information about the average length of the coronoid and a clear method for the diagnosis of MCPH. There is a need for studies using three-dimensional assessment, using objective measurement methods in various and larger populations.

Amaç: Mandibular koronoid proçes hiperplazisi (MKPH), ağız açıklığında kısıtlılıkla karakterize, normal kemiğin genişlemesi şeklinde tanımlanmaktadır. Literatürde hiperplazi teriminin sınırları ve ölçüm tekniği net bir şekilde belirlenmemiştir. Bu yüzden çalışmamızın amacı, KIBT görüntülerinde kondilin ve koronoid proçesin boyutlarını değerlendirmek, koronoid proçes ve kondil oranını belirlemektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada farklı sebeplerle KIBT görüntüleri alınmış 18 yaş ve üzeri 154 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Sagittal kesitlerde, sigmoid çentiğin en derin noktasından geçen yere paralel doğruya göre kondil ve koronoidin tepe noktasından yükseklik ölçümleri yapıldı. Ayrıca koronal kesitte koronoid proçesin en tepe noktası ile zigomatik arkın en alt noktası arası uzunluk ölçüldü. Koronoid proçes ve kondilin aralarındaki oran tespit edildi. Veriler tanımlayıcı istatistik ve t testi ile istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular: MKPH tespit edilen 6 hasta çalışma dışı bırakıldı ve toplam 148 hasta (81 kadın, 67 erkek, yaş ortalaması±SS; 37.66±14.32 yıl) çalışmaya dahil edildi. Hastaların sağ kondil yükseklik ortalaması 16.70±0.22 mm, sol kondil yükseklik ortalaması 16.99±0.22 mm, sağ koronoid yükseklik ortalaması 11.41±0.23 mm, sol koronoid yükseklik ortalaması 11.91±0.24 mm olarak bulundu. Erkeklerde kondil ve koronoid yükseklik ortalamaları kadınlara göre daha fazlaydı (p=0.00). Koronoid proçesin kondile oranı ortalaması sağ tarafta 0.70±0.01 sol tarafta 0.72±0.01 olarak bulundu. Toplam 18 hastada bilateral, 5 hastada unilateral olmak üzere koronoid proçesin kondile oranı 1’den büyüktü. Sonuç: Çalışmamızda, kondil ve koronoid yükseklik ortalamaları, erkeklerde kadınlara göre fazla bulundu. Literatürde, koronoid proçesin ortalama uzunluğu hakkında yeterli bir bilgi ve MKPH teşhisi için ortaya konmuş net bir yöntem yoktur. Çeşitli ve daha büyük popülasyonlarda, objektif ölçüm yöntemleri kullanılarak, üç boyutlu değerlendirmenin yapıldığı çalışmalara ihtiyaç vardır.