The effects of maternal fatigue on 0-2 years old baby care.


Tosun H.

4th International 5th National İstanbul Midwifery Days Congress , İstanbul, Turkey, 24 - 26 September 2021, no.73, pp.280-281

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.280-281
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı Maternal Yorgunluğun 0-2 yaş arası bebeklerin bakımına nasıl etki ettiğini ortaya koymaktır. Yöntem: Çalışma literatür araştırmasına dayalı bir araştırmadır. Bulgular: Doğum sonrası dönemde yorgunluk, doğumdan sonraki ilk yılda kadınların %70'ini etkileyebilen yaygın bir sorundur.1988 yılında NANDA (Kuzey Amerika Hemşireler Birliği) tarafından bir hemşirelik tanısı olarak kabul edilen yorgunluk bireyin kendisindeki bu semptomları (fiziksel ve mental tükenmişlik hissi, enerji yetersizliği, dikkat konsantrasyon ve diğer bilişsel fonksiyonlarda bozulma) tarif etmesi ile kesinleşen bir fenomendir. Kültürlere göre farklılık göstermekle birlikte gebelik ve doğurma yüklerine ek olarak, toplumun beklediği ‘iyi anne modeli”ni yerine getirme çabalarıda annede yorgunluğa neden olmaktadır. Bu durum annede anksiyete, korku, değersizlik, aşırı duygusallık, huzursuzluk, uykusuzluk, ve depresyon gibi birçok psikolojik soruna neden olabilmektedir. Yorgunluk annenin bebeği ve yeni oluşan bu birlikteliği anlamasını ve ihtiyaçları karşılama becerilerini azaltmaktadır. Yapılan çalışmalar yorgun ve başetme mekanizmaları eksik annelerin bebeği kabullenmeme, bağlanamama, bebek bakımında isteksizlik, dikkatsizlik ve sabırsızlık, daha zayıf bir ebeveyn memnuniyeti ve yetersizlik hissettiklerini bu nedenle bebeklerine daha acımasız ve düşmanca ebeveynlik uygulamaları geliştirebildiklerini (şefkatsizlik, sevgisizlik, güvenlik ve sağlığını gözardı etme, yeterli beslememe, hijyeni ihmal etme, şiddet, taciz) göstermektedir. Bebeklere yönelik olumsuz davranışlar bebekte erken ya da geç fizyolojik (kırıklar, doku travmaları, sallanma sendromu, malnütrisyon), psikolojik ve mental sorunlar, davranış bozuklukları, yaralanma, morbidite ve ölüme neden olabilir. Sonuç: Aşırı yorgunluk yaşayan annelerin erken değerlendirilmesi ve desteklenmesi hem anne hemde bebek sağlığının korunması açısından önemlidir. Bu nedenle annelere evde daha fazla sosyal destek vermenin, işyerlerinde daha anne dostu uygulamalara yönelmenin, ve mevcut gebe eğitim programlarına yorgunlukla başetme stratejilerine yönelik eklemeler yapmanın anne ve bebek sağlığına hizmet edeceği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Maternal yorgunluk, ihmal, şiddet, sosyal destek