Kolorektal kanserde nitrik oksit ile nitrik oksit sentaz etkileşimli protein, matriksmetalloproteinaz-2, matriks metalloproteinaz-9 ve doku metalloproteinaz inhibitörü-2arasındaki ilişkinin araştırılması


CEMRE ŞAHİN A., HACIOĞLU B., ÖZYURT R. , KUŞ G., KOCA H. B. , ERKASAP N., ...Daha Fazla

7. Multidisipliner kanser araştırma ve 1. temel onkoloji kongresi, 11 Ekim - 14 Kasım 2018