Eğitim Alanında Bilgi Güvenliği Üzerine Sistematik Bir Alanyazın İncelemesi: Türkiye Örneği


Yıldırım M., Demirer V.

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.23, no.3, pp.835-856, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Günümüz dijital dünyasının büyük sorunlarından ve odak noktalarından biri kuşkusuz bilgi güvenliğidir. Bu bakımdan bilgi güvenliği konusunda çalışmalar bütün dünyada önem kazanmaktadır. Bu bağlamda son yıllarda bilgi güvenliği alanındaki çalışmaların ivme kazanmasıyla birlikte, gelecekteki çalışmalara rehberlik etme gayesiyle Türkiye’de eğitim alanında bilgi güvenliği çalışmalarının analiz edilmesi ve şu an ki durumunun ortaya konulması ihtiyacı doğmuştur. Bu çalışmada Türkiye’de Ocak 2009-Aralık 2019 yılları arasında yayınlanan toplam 60 adet çalışma incelenmiştir. Bu çalışmaların çeşitli değişkenler kapsamında irdelenerek sistematik derleme yöntemiyle çözümlenmesi sonucunda eğitim alanında bilgi güvenliğinin Türkiye’deki yayın eğilimlerinin belirlenmesi ve sonraki çalışmalara yol göstermesi amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; Türkiye’de eğitim alanında bilgi güvenliği çalışmaları yıllara göre artış gösterirken, uluslararası alanyazındaki araştırmacıların eğilimleriyle farklılık göstermektedir. Nicel çalışmaların sayısının baskınlığı öne çıkarken, en sık bilgi güvenliği (%40) başlığı altında çalışmalar gerçekleştirildiği görülmektedir. Ayrıca Türkiye’de, ilköğretim ve öncesi için yapılan çalışmaların azlığı, dikkat çekmektedir. Öte yandan, güvenlik farkındalığı çalışmalarının araştırmacıların ilgi odağında olduğu ve güvenlik eğitimlerini halen önermeye devam ettikleri gözlemlenmiştir. Bulgulardan yola çıkılarak, bilgi güvenliği için ihtiyaç duyulan konular belirlenmeye çalışılmış ve yeni çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.