Eğitim-Araştırma Bölgesinde İlköğretim Öğrencilerinde Sağlık Düzeyleri ve Okul Tarama Muayeneleri Sonuçlarının Değerlendirilmesi.


KALYONCU C., METİNTAŞ S., BALIZ S., ARIKAN İ.

TAF Preventive Medicine Bulletin, vol.10, pp.511, 2011 (Scopus) identifier