Yürüyebilen Geriatrik Bireylerde Dengenin, Günlük Yaşam Aktiviteleri Ve Düşme Korkusu Üzerine Etkisinin İncelenmesi


BULU G. G. , BULU Y. G. , ALTINDAĞ Ö., DOĞRU HÜZMELİ E., AFŞAR E.

1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ, 2 - 05 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri