Geniş Yayılım Gösteren Bir Radiküler Kist Vakasının Kompitürize Tomografi İle Değerlendirilmesi ve Tedavisi.


Günaydın y., MUŞ Y., AYDINTUĞ Y. S.

Otorinolarengoloji ve Stomatoloji Dergisi, 2019 (Peer-Reviewed Journal)