Ganglion kisti içersinde lipom


Creative Commons License

Dülgeroğlu T. C., Karaaslan F., Öner S. K.

29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi , Antalya, Turkey, 22 - 27 October 2019, vol.53, no.1, pp.171

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 53
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.171
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Olgumuzda kalça ekleminde nadir olarak görülen ganglion kistinin eksizyonu sonrası patoloji raporunda ganglion kisti izlenen fibromyolipomate doku saptanması üzerine bu ender görülen olgumuzu ve tedavi yaklaşımımızı sizlerle paylaşmayı hedefledik. Yöntem: Kırk dört yaşında kadın hasta, yaklaşık 3 aydır sol kalçasının ön kısmındaki ağrı şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Travma anamnezi yoktu. Hastanın çekilen röntgenografilerinde ve laboratuvar incelemelerinde patoloji saptanmadı. Hastanın çekilen kalça ve uyluk bölgesi manyetik rezonans görüntelerinde ve raporunda sol uyluk lateral komponenti düzeyinde cilt altı dokuda periferik cidar kontrastlanması gösteren yaklaşık 7 cm boyutlarında kraniokaudal 12 cm uzanım gösterek sıvı koleksiyonu septasyon alanları içeren ilk etapta enfektif proçes şeklinde yorumlanan görüntü olması üzerine gerekli hazırlıklar yapılarak operasyon planlandı. Bu incelemer sonucunda hastaya eksizyonel biyopsi uygulandı. Rektus femorisin altında sınırları düzenli, içinde sarı, berrak, müsinöz kıvamda kitle görüldü. Kitle eksize edilerek raporlanmak üzere patolojiye gönderildi. Patoloji raporu sonucunda; büyüklüğü 9x7x1 cm, kahverengi renkte yağ dokudan zengin doku parçası Ganglion kisti izlenen fibromyolipomate doku lehine olarak raporlandı. Hastanın ameliyat sonrası hemen yürümesine izin verildi. On beşinci günde dikişleri alındı. Ameliyat sonrası 6 aylık takiplerinde herhangi bir şikayet gözlenmedi. Bulgular: Ganglion kistinin kalça ekleminde görülmesi nadir olup olgumuzda kalça ekleminde ganglion kisti içersinde fibromyolipomate doku görülmüştür. Hastanın operasyon sonrası şikayetleri son bulmuştur. Literatürde kalça ve uyluk bölgesinde görülen ganglion kistlerinin rekürrens oranı %40 lardadır. Hastamızın postoperatif 6 aylık döneminde yapılan kontrollerde klinik ve radyolojik rekürrens görülmemiştir. Çıkarımlar: Kalça ekleminde nadir olarak görülen, kalça ekleminde ağrıya sebep olan ganglion kistinin eksizyonu sonrası gönderilen patoloji örneğinin ganglion kisti içersinde fibromylipomate olarak raporlandığı bu nadir olgumuzu sizlerle paylaştık.