AKUT OSTEOMYELİT VE SEPTİK ARTRİTLİ YENİDOĞAN OLGUSU


Yalınbaş E. E., İnal S., Cebeci B., Kapar A.

UNEKO 26, Girne, Cyprus (Kktc), 14 - 18 April 2018, pp.247

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.247
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş:

Osteomiyelit yenidoğanlarda nadir olarak görülen ve

tedavisi zor olan bir hastalıktır. Yenidoğan döneminde

osteomiyelit vakalarının dörtte üçünde epifiz plaklarının

damar anatomisinden dolayı septik artrit gelişmektedir.

Yenidoğanlarda en sık alt ekstremite kemik ve eklemlerinde

osteomyelit ve/veya septik artrit görülür. Bu hastalığın

yenidoğan dönemindeki klinik bulguları çocukluk çağına

göre farklılık göstermektedir. Bu dönemde immünittam olarak gelişmediği için enfeksiyona yanıt verebilme

kapasitesi yetersizdir. Yenidoğanda osteomyelit genellikle

hematojen yolla yayılır. Özellikle büyüme plaklarının

etkilenmesi sonucu kemik ve eklem deformitelerinin

yanı sıra boy kısalığı gibi ciddi komplikasyonları olabilen

bir hastalıktır. Yenidoğan döneminde özgün semptom ve

bulguların olmaması nedeniyle tanısı zordur.

Olgu:

Olgumuz 35. gestasyonel haftada 2655 gram

ağırlığında sezeryan ile doğan kız bebek, postnatal 20.

gününde huzursuzluk ve sol kolu hareket ettirememe

şikayetiyle başvurdu. Hastanın öyküsünden yaklaşık 1

hafta önce dış merkezde ateş nedeniyle takip edildiği, sol

el üstünden damar yolu açıldığı öğrenildi. Yapılan fizik

muayenesinde; sol dirsekte lokal ödem, sıcaklık artışı ve

deride eritem olduğu gözlendi. Sol kolda hareket kısıtlılığı

pseudoparalizisi mevcuttu, aynı tarafta moro ve yakalama

refleksinin alınamadığı tespit edildi. Yine sol hemitoraks

da 6. kostaya uyan cilt bölgesinde yaklaşık 1x1 cm

çapında ele gelen kitle (apse?) mevcuttu. Radyografik

incelemesinde sol humerus lateral kondilde belirgin litik

lezyon olduğu gözlendi. Ultrasonografi eşliğinde eklem

aralığından ponksiyon yapılıp, gelen pürülan sıvıdan

kültürleri gönderildikten sonra osteomyelit ve/veya septik

artrit ön tanısıyla antibiyotik tedavisi başlandı. Sonrasında

tedavisi 6 haftaya tamamlanan hasta sekelsiz taburcu

edildi.

Sonuç:

Burada yenidoğan döneminde nadir olarak üst

ekstremitede görülen humerusta belirgin litik lezyonla

seyreden osteomyelit ve buna sekonder gelişen septik

artrit tanısı almış yenidoğan olgumuzu, erken tanı ve

tedavinin önemini vurgulamak için literatürde yer alan

bilgiler eşliğinde sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler:

Yenidoğan,osteomyelit, septik artrit, üst ekstremite