İntrakranial Anevrizma tanısında Beyin BT Anjiografinin invaziv tanı yöntemlerine üstünlüğü


AYDIN H. E. , AYDIN N., DEĞER H., ÇETİNER M., KADIOĞLU E.

Intercontinental Emergency Medicine Congress, 18 - 21 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri