Nöroendokrin Diferansiyasyonlu Meme Karsinomu Olgusunun Literatür Eşliğinde Değerlendirilmesi


Uçar B. İ., Taş M. A., Yıldırım A. C.

17. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Ankara, Turkey, 30 November - 03 December 2023, pp.82-83

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.82-83
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Memenin nöroendokrin karsinomu memeye ait nadir malignitelerden biridir. Mevcut literatür
vaka raporları ve küçük serilerle sınırlıdır.
Olgu: 65 yaşında kadın hasta tarama mamografisinde sol memeye ait BIRADS-4 patolojik bulgular
saptanması üzerine genel cerrahi kliniğimize yönlendirilmiş, yapılan ultrasonografide “sol memede
sınırları düzensiz içerisi heterojen görünümde boyutları yaklaşık 8x10 mm ölçülen lezyon, sol meme
saat 3 hizasında periferik yerleşimli boyutları yaklaşık 12x5 mm ölçülen yağlı hilusu seçilemeyen
lenf nodu ile uyumlu olabilecek oluşum; olası intramammarian lenf nodu ve sol aksillada 19x8 mm
boyutunda yağlı hilusu seçilebilen hafif kortikal kalınlaşma gösteren lenf nodu” saptanmıştır. Trucut
biyopsi histopatolojik incelemesi sonucu "nöroendorkin diferansiyasyon gösteren tümöral lezyon"
olarak raporlanması üzerine hasta ile görüşüldü, hastanın isteği ile modifiye radikal mastektomi ve
aksiller lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Cerrah spesimenin histopatolojik incelemesi “invaziv duktal
karsinom, solid papiller tip (nöroendokrin diferansiasyonlu), PT1cPNoPMo” şeklinde raporlandı.
Sosyokültürel durumu nedeni ile tümör için genetik değerlendirmeyi (oncotype DX) yaptıramayan
hastaya medikal onkoloji tarafından hormonoterapi önerildi.
Sonuç: Heterojen bir grubu oluşturan bu karsinomların prognozu ve tedavisi konusunda henüz bir
konsesus oluşmamıştır. Biz de bu nadir oldulardan birini literatür eşliğinde irdeleyerek hastalık
hakkında farkındalığın artmasını amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Nöroendokrin, Meme, Karsinom, Solid Papiller
Giriş: Memenin nöroendokrin karsinomu memeye ait nadir malignitelerden biridir. Mevcut literatür
vaka raporları ve küçük serilerle sınırlıdır.
Olgu: 65 yaşında kadın hasta tarama mamografisinde sol memeye ait BIRADS-4 patolojik bulgular
saptanması üzerine genel cerrahi kliniğimize yönlendirilmiş, yapılan ultrasonografide “sol memede
sınırları düzensiz içerisi heterojen görünümde boyutları yaklaşık 8x10 mm ölçülen lezyon, sol meme
saat 3 hizasında periferik yerleşimli boyutları yaklaşık 12x5 mm ölçülen yağlı hilusu seçilemeyen
lenf nodu ile uyumlu olabilecek oluşum; olası intramammarian lenf nodu ve sol aksillada 19x8 mm
boyutunda yağlı hilusu seçilebilen hafif kortikal kalınlaşma gösteren lenf nodu” saptanmıştır. Trucut
biyopsi histopatolojik incelemesi sonucu "nöroendorkin diferansiyasyon gösteren tümöral lezyon"
olarak raporlanması üzerine hasta ile görüşüldü, hastanın isteği ile modifiye radikal mastektomi ve
aksiller lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Cerrah spesimenin histopatolojik incelemesi “invaziv duktal
karsinom, solid papiller tip (nöroendokrin diferansiasyonlu), PT1cPNoPMo” şeklinde raporlandı.
Sosyokültürel durumu nedeni ile tümör için genetik değerlendirmeyi (oncotype DX) yaptıramayan
hastaya medikal onkoloji tarafından hormonoterapi önerildi.
Sonuç: Heterojen bir grubu oluşturan bu karsinomların prognozu ve tedavisi konusunda henüz bir
konsesus oluşmamıştır. Biz de bu nadir oldulardan birini literatür eşliğinde irdeleyerek hastalık
hakkında farkındalığın artmasını amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Nöroendokrin, Meme, Karsinom, Solid Papiller