Akut Bronşiolitli Çocuklarda Hışıltının Ağırlığı ve Tekrarında İnterlökin 18 ve İnterlökin 12 nin prediktif değeri


YILMAZ Ö., TÜRKELİ A. , TANELİ F., BİLGİ A., KIRMAZ C., YÜKSEL H.

Türk Toraks Derneği 15. Yıllık KongreSİ, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2012

  • Basıldığı Ülke: Türkiye