Tiroidin Papiller Karsinomu ile Papiller Hiperplazisinin Ayırıcı Tanısında S-100 ve EMA'nın Önemi


Altaner Ş., Yalçın Ö., Candan L., Özdil A., Türe M.

Turkish Journal of Neoplasia, no.8 (1), pp.15-16, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2000
  • Journal Name: Turkish Journal of Neoplasia
  • Page Numbers: pp.15-16
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Papiller karsinomun papiller hiperplaziden ayırımı histolojik patern ve klasik nuklear özelliklerine dayanarak yapılmaktadır. Papiller karsinom ile papiler hiperplazi ayırımında güçlük çekilen vakalqrdt S-100 ve EMA pozitifliği araştırıldı.

Anabilim DaIı'mızda tanı almış 14 papiller karsinom ve 15 papiller hiperplazili olgu incelendi. Papiller karsinomlu bütün vakalarda S-100 pozitifliği saptandı. Ancak bu vakalarda diffüz (++) pozitiflik yüksek (%86) oranlarda iken, (+) pozitiflik daha düşük (%14) oranda tespit edildi. Papiller hiperplazi vakalarının %20'sinde fokal pozitiflik mevcut olup, hiç birinde diffüz boyanma saptanmadı. Papiller karsinomda EMA, %28'6 oranında diffüz, %7.1 oranında ise fokal pozitif olarak tespit edildi. Papiller hiperplazilerde sadece %6.7 oranında ve sadece fokal EMA pozitifliği mevcut olup, diffüz pozitiflik saptanmadı.

Vaka sayımızın az olmasına rağmen çalışımamız, papiller karsinomu papiller hiperplaziden ayırmada, histolojik özelliklerine ek olarak diffüz S-100 pozitifliğinin karsinom lehine yorumlanabiliceğini düşündürmektedir"