Determination and Comparison of Sleep Quality and Sleep Disorders in Patients with COPD According to GOLD Groups


Creative Commons License

KAYA İ., PEKCAN S., DURSUNOĞLU N., ŞENOL H.

Türk Uyku Tıbbı Dergisi, vol.10, no.1, pp.42-47, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.4274/jtsm.galenos.2022.28190
  • Journal Name: Türk Uyku Tıbbı Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.42-47
  • Keywords: COPD, obstructive sleep apnea syndrome, sleeping disorder
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: We evaluated and compare sleep quality and disorders according to the Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) A, B, C, D groups in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and to determine sleep disorders. Materials and Methods: Our study included 94 patients who applied to Pamukkale University Medical Faculty Hospital Chest Diseases Polyclinic between January 2016 and January 2017, were diagnosed with COPD according to GOLD criteria, were not in a COPD attack at the time of admission and agreed to participate in the study. Results: In patients with COPD, as the severity of stages increased, a decrease in mean FEV1 values was detected and as the FEV1 values decreased, the mean oxygen values measured during the night decreased. According to the GOLD stage, there was no significant difference between total sleep periods, sleep activity, sleep latency, rapid eye movement (REM) sleep duration, and non-REM sleep duration. According to polysomnography results, apnea-hypopnea index (AHI) was found to be below 5 in 40% of the patients. There was no statistically significant difference between the AHI and COPD stages (p=0.581). Conclusion: No significant difference was found between the COPD stage and AHI severity. However, as COPD stages increased, a decrease in mean nocturnal oxygen saturation was detected. Nocturnal oxygen desaturation is the main cause of comorbidities observed in patients COPD. As a result, careful attention should be given to night desaturation in advanced patients with COPD, and the necessary procedures must be performed to prevent comorbidities.
Amaç: Bu çalışmada, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hastalarında, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) A,B,C ve D evrelerine göre uyku kalitesinin saptanması, uyku bozukluklarının değerlendirilmesi ve evreler arası karşılaştırma yapılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza, Ocak 2016-2017 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği'ne başvuran, GOLD kriterlerine göre KOAH tanısı konulan, başvuru anında KOAH atağı geçirmeyen ve çalışmaya katılmayı kabul eden 94 hasta alınmıştır. Bulgular: KOAH hastalarında evreler arttıkça ortalama FEV1 değerlerinde azalma tespit edildi ve FEV1 değerleri azaldıkça gece boyunca ölçülen ortalama oksijen değerlerinin de azaldığı görüldü. Evrelere göre; total uyku süresi, uyku etkinliği, uyku latansı, REM uyku süresi ve non-REM uyku süresi arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Polisomnografi sonuçlarına göre hastaların %40’ında apne-hipopne indeksi (AHI) <5 idi. AHI değerleriyle evreler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p=0,581). KOAH evreleri ile AHI değerleri arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Ancak KOAH evreleri arttıkça gece boyunca ölçülen ortalama oksijen satürasyonunda azalma tespit edildi. Sonuç: Nokturnal oksijen desatürasyonu, KOAH’ta görülen komorbiditelerin başlıca sebeplerinden biri olabilir. İleri evre KOAH hastalarında, gece desatürasyonları konusunda dikkatli olunmalı, komorbidite ve mortalitelerin önlenmesi için gerekli önlemler zaman kaybetmeden alınmalıdır