Ağrı Kontrolü: Geleceği, Maliyeti ve Yaşam Kalitesi


Gürol A., Güdek Seferoğlu E.

Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular, no.3, pp.88-94, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ÖZET Hastanede yatan çocuklar arasında ağrının yaygın olduğu, üçten birinden fazlasının orta ya

da şiddetli düzeyde ağrı yaşadığı bildirilmektedir. Günümüzde yetişkinlerde olduğu kadar çocuklarda

da ağrı, prevalansının yüksekliği, yaşam kalitesine olumsuz etkisi ve getirdiği ekonomik yük nedeniyle

büyük bir sağlık sorunu olarak kabul edilmektedir. Ağrı yönetiminin nasıl olması gerektiğine

yönelik klinik rehber ve standartların geliştirilmiş olmasına rağmen çocuk hemşirelerinin ağrı yönetimi

uygulamaları halen istenilen düzeye ulaşamamıştır. Çocuklarda ağrı kontrolünde amaç, ağrıyı

değerlendirdikten sonra yaşam kalitesini artırmak amacıyla ağrıyı gidermek ve çocuğun ağrı ile

baş etmesini sağlamaktır. Çocuklarda kronik ağrının toplumsal maliyeti, hem sağlık harcamaları hem

de aileleri üzerindeki ekonomik sonuçlarla ilişkilidir. Kronik ağrı yaşayan çocukların sağlık hizmeti

kullanımındaki artış da sağlık sisteminde yüksek maliyetlere yol açmaktadırlar. Çocuklarda kronik

ağrının maliyetine ilişkin çok az araştırma bulunmaktadır. Bu makalede, çocuklarda ağrı kontrolü,

ağrı kontrolündeki engeller, geleceği, çocuk ve ailenin yaşam kalitesi üzerindeki etkisi ve getirdiği

ekonomik yük tartışılmıştır.

Anah tar Ke li me ler: Ağrı; çocuk; hemşirelik; ekonomi; yaşam kalitesi