Yaşam Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi


TAŞPINAR B., AKSOY C. C. , TAŞPINAR F., OKUR İ., SARAÇOĞLU İ. , KURT G.

I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi, 5 - 07 Ekim 2018