Solid Organ Metastazlı Abdominal Malign Mezotelyoma Olgusu (Dokukimyasal, immun dokukimyasal ve elektron mikroskopik özellikleri)


Altaner Ş., Yalçın Ö., Aktaş G., Yalçınkaya U., Doğanay L., Yalnız B.

Türkiye Ekopatoloji Derg., no.6 (3-4), pp.217-220, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Publication Date: 2000
  • Journal Name: Türkiye Ekopatoloji Derg.
  • Page Numbers: pp.217-220
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Giriş: Malign mezotelyoma; pleural veya peritoneal kaviteyi tutan, sıklıkla yetişkinde görülen, nadir olarak uzak organ ," lenf nodu metastazını yapan bir neoplazmdır. Bizim olgumuzu solid organ metastazı yapması nedeniyle yayınladık.

Olgu sunumu: Yaklaşık 5 aydır karında şişlik, karın ve kasık ağrısı şikayetleri bulunan 45 yaşındaki bayan hastanın u|trasonografik ve tomografik tetkikleri sonucu karaciğerde 26x48 mm. çapında solid nodül ve peritonda multipl tümör odakları tespit edilmiştir. Peritonitis karsinomatoza ön tanısı ile operasyona alınmıştır. Operasyon sonucunda bilateral overler, omentum ve peritoneal tümör odakları eksize edilmiştir. lşık mikroskopik incelemesinde; irili ufaklı adalar oluşturmuş, fokal alanlarda alveoler yapılar yapan tümöral oIuşum izlenmiştir. lmmun dokukimyasa| incelemede tümör hücreleri keratin, EMA ve vimentin ile olumlu (+), CEA, S-100, aktin ve desmin ile olumsuz (-) olarak boyanmıştır. Dokukimyasal incelemelerde PAS ve PAS+AB ile boyanma olmamıştır. Elektron mikroskopik incelemede; birbiri i|e sıkı iIişkideki hücreler arasında çok sayıda desmozomlar, hücre sitoplazmasında gelişmiş organellerin yanısıra demetler halinde ya da belirgin bir organizasyon göstermeyen tonofilamentler kimi hücrelerde de mikrovilli formasyonu gözlenmiştir.

Sonuç: Olgu; malign mesotelyomanın karaciğer ve overlere invazyonunun oldukça nadir gözlenmesi nedeniyle, literatürtür eşliğinde immun dokukimyasal ve ultrastrüktürel özellikleri gözden geçiriIerek değerlendirilmiştir.