Kenny Müzik Performans Anksiyetesi Envanteri’nin Türkçe GeçerlikÇalışması


IŞINTAŞ ARIK M., ATASAVUN UYSAL S., CAN F.

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, vol.29, pp.102, 2018 (Scopus)