Raloksifen ve risedronatın serum biyokimyasal belirteçler üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi


YETER A., KAVUNCU V., EVCİK F. D., DEMİRDAL Ü. S., SUBAŞI V., ÇAKIR T.

TURK OSTEOPOROZ DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OSTEOPOROSIS, vol.20, pp.110-116, 2014 (Peer-Reviewed Journal)