PCOS Hastalarda ART Sikluslarında Long GNRH Agonist Protokol ile Flexible Multiple Doz GNRH Antagonist Protokolün Karşılaştırılması Prospektif Randomize Çalışma


PABUÇCU R., ÇAĞLAR G. S. , Kaya C., ÖZTAŞ E. , PABUÇCU E. G. , Yılmaz M. B.

II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2009

  • Basıldığı Ülke: Türkiye