Kanıta Dayalı Ortodonti: İnançlar ve Gerçekler


Fahrzadeh N., Tunca Y., Kotan S., Tunca M.

Van Diş Hekimliği Dergisi, vol.2, no.2, pp.32-41, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Van Diş Hekimliği Dergisi
  • Page Numbers: pp.32-41
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

According to PubMed data, whereas the yearly average number of orthodontics researches was 625 in the second half of the nineteenth century, this number has increased dramatically during the twentieth century, reaching almost 5000 in 2020. Academicians must gradually increase the amount of time they dedicate during the day in order to keep up with current literature. At this stage, the quality of the researches read takes precedence over the quantity. With the introduction of the term "evidence-based medicine" into dentistry in the 1970s, significant improvements in the design of quality research have been noticed. Previously, clinical experiences and the value of communicating these experiences have been replaced in the pyramid of evidence by the high-level research results. The goal of this review is to define where orthodontic research falls on the evidence pyramid, as well as to assess the critical viewpoint on how randomized controlled clinical trials, which are at the top of the evidence pyramid, are planned.

PubMed verilerine göre 19. yy’ın ikinci yarısından itibaren ortodonti alanındaki yıllık ortalama araştırma sayısı 625 iken 20. yy’dan itibaren bu sayı dramatik bir şekilde artarak 2020 yılında yaklaşık 5 bine ulaşmıştır. Güncel literatürü takip edebilmek için akademisyenlerin gün içerisinde ayırdıkları zamanı giderek arttırmaları gerekmektedir. Bu noktada okunan araştırmaların niceliğinden çok niteliği ön plana çıkmaktadır. 1970’li yıllarda ‘Kanıta dayalı tıp’ teriminin diş hekimliğine girmesiyle birlikte araştırmaların niteliklerine yönelik planlamalarında ciddi değişiklikler gözlenmektedir. Daha önceleri klinik tecrübeler ve bu deneyimlerin paylaşılmasının önemi günümüzde yerini kanıt piramidinin üst seviye araştırmaların sonuçlarına bırakmıştır. Bu derlemede günümüzde ortodonti alanında yapılmış araştırmaların kanıt piramidinin neresinde yer aldığının belirlenmesi ve kanıt piramidinde üst seviyelerde yer alan randomize kontrollü klinik araştırmaların nasıl planlandığına dair eleştirel bakış açısının değerlendirilmesi amaçlanmıştır