Glipizidin adipositlerde glikoz hemostazı ve programlı hücre ölümüne etkilerinin moleküler seviyede araştırılması


Çaker S., Çevik M., KOLDEMİR GÜNDÜZ M. , Bayar E., SÜSLEYİCİ DUMAN B.

IVEK 3nd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, 26 - 29 Nisan 2017