SINIF II MALOKLÜZYONA SAHİP BİREYDE FONKSİYONEL VE SABİT ORTODONTİK TEDAVİ: OLGU SUNUMU


Tunca Y., Kotan S., Fahrzadeh N., Tunca M.

ULUSLARARASI DENTAL ARAŞTIRMALAR VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 20 - 22 May 2021, pp.169-170

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.169-170
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Aim: The skeletal, soft tissue and dental improvements in a patient with skeletal and dental class II malocclusion after removable functional apparatus and fixed orthodontic care are evaluated in this case study.

Case Report: A female patient, 11 years and seven months of age, reported to the clinic with the diagnosis of protruding upper teeth. On the right and left sides, clinical examination revealed a convex profile, deep labiodental sulcus, 10 mm overjet in tooth 11, 5 mm overjet in tooth 21, 4 mm overbite in tooth 11, 7 mm overbite in tooth 21, and angle class II molar relationship. SNA:78°, SNB:71°, ANB:7°, U1-SN:103°, and IMPA:101° were measured during the initial cephalometric analysis. The mandible's effective length decreased by 100.2. According to radiographic analysis, he had a class II skeletal relationship originating from the lower jaw and a normodiverjan development model. The growth and development time is in S, according to the hand-wrist radiography. A monoblock and fixed orthodontic treatment are planned for the patient's treatment. The patient used a monoblock for an average of 12-14 hours per day for nine months. She has undergone a 12-month fixed orthodontic treatment after that. A class I relationship was achieved at the end of the treatment, both dental and skeletal. The SNA angle remained unchanged after treatment, while the SNB angle increased by 4° and the ANB angle decreased by 4°. The upper inclination decreased by 4 degrees. In the patient's resting position, lip closing was achieved. In the convex face type, some progress has been achieved. The overjet, overbite, and class I molar and canine relationship are all dentally ideal.

Conclusion: Skeletal and dental improvement can be achieved by using removable functional appliances in patients who are in the growth and development period and who have good cooperation.

Keywords: Functional treatment, monoblok, class II 

Amaç: Bu olgu sunumunda, iskeletsel ve dental sınıf II malokluzyona sahip hastada, hareketli fonksiyonel aparey ve sabit ortodonti tedavi sonrası meydana gelen iskeletsel, yumuşak doku ve dental değişiklikler değerlendirilmiştir.

Olgu Sunumu: Kronolojik yaşı 11 yıl 7 ay olan kadın hasta kliniğe üst dişlerinin önde olması şikayetiyle başvurmuştur. Klinik muayenede konveks profil, derin labiomental sulkus, 11 numaralı dişte 10 mm overjet, 21 numaralı dişte 5 mm overjet, 11 numaralı dişte 4 mm overbite, 21 numaralı dişte 7 mm overbite, sağ ve sol tarafta angle sınıf II molar ilişki görülmüştür. Başlangıç sefalometrik incelemede SNA: 78°, SNB: 71°, ANB: 7°, U1-SN:103 °ve IMPA: 101° olarak ölçülmüştür. Mandibulanın efektif boyu 100.2 ile azalmıştır. Radyografik muayenede alt çene kaynaklı sınıf II iskeletsel ilişkiye ve optimum büyüme modeline sahip olduğu görülmüştür. Büyüme gelişim dönemi el bilek filmine göre S dönemindedir. Hastanın tedavisinde monoblok ve sabit tedavi planlanmıştır. Hasta 9 ay boyunca günde ortalama 12-14 saat monoblok kullanmıştır. Sonrasında 12 ay sabit tedavi görmüştür. Tedavi sonunda dişsel ve iskeletsel olarak sınıf I ilişki sağlanmıştır. Tedavi sonucuna göre SNA açısı değişmemiş, SNB açısı ise 4° artmış, ANB açısı 4° azalmıştır. Üst kesici inklinasyonu 4° azalmıştır. Hastanın istirahat pozisyonda dudak kapanışı sağlanmıştır. Konveks yüz tipinde ise bir miktar düzelme sağlanmıştır. Dişsel olarak ideal overjet, overbite ve sınıf I molar ve kanin ilişkisi sağlanmıştır.

Sonuç: Büyüme gelişim döneminde olan ve kooperasyonu iyi olan hastalarda hareketli fonksiyonel aparey kullanılarak iskeletsel ve dişsel olarak düzelme sağlanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel tedavi, monoblok, sınıf II