Sınırlı Bir Bölgede Servikal Kanser Tarama Testlerinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Durmaz A.

Smyrna Tıp Dergisi, vol.2021, no.2, pp.15-19, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2021 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Smyrna Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.15-19
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Özet

Amaç: Bu çalışma, serviks kanseri tarama testlerinin değerlendirilmesi, human papilloma virüs (HPV) gen haritasının çıkartılması ve aile hekimlerinde farkındalık oluşturulması amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kütahya ilinde 2014-2020 yılları arasında, aile hekimliğine kayıtlı 30-65 yaş arası 79302 kadından PAP smear yöntemiyle, serviks ağzından sürüntü alınmış ve HPV pozitif vakalarda polimeraz zincir reaksiyonu ile HPV-DNA incelemesi ve genotipik sınıflandırılması yapılmıştır.

Bulgular: 79302 kadının 2375 (%2,9)’inde test pozitifti. Pozitif vakalar 40 yaş civarında (%5,4) yoğunlaşmıştı. 648 kadında (%27,3) Tip-16, 138 kadında (%5,8) Tip-18 saptanmıştır. Geri kalanlarda ise diğer tipler (Tip-31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 ve 68) gözlenmiştir. %33,26 kadında enfeksiyon gözlenirken, %6,2’inde önemi belirlenememiş atipik squamöz hücreler (ASC-US), %5,81 düşük dereceli squamöz epitel içi lezyon (LSIL) ve %0,12 yüksek dereceli squamöz epitel içi lezyon (HSIL) rastlanmıştır.

Sonuç: Aile Hekimleri koruyucu sağlık hizmetlerinden de sorumludur. Bu hizmetlerden biri de toplumda sık gözlenen kanserlerin erken tanı ve sevkidir. Bu durum, hastaların hayatta kalım süresini etkilemektedir. Erken tanı ve tedavi, hastanın mortalite ve morbilitesini olumlu yönde etkilemesiyle birlikte, sağlık sunucularının da yükünü azaltmaktadır.

Anahtar kelimeler: HPV, PAP smear, serviks kanseri