Dirsekte Yabancı Cisim Granülasyonuna Bağlı Kübital Tünel Sendromu


DEĞER H., DEĞER A. N. , AYDIN H. E. , KAYA İ. , AYDIN N.

Intercontinental Emergency Medicine Congress, 18 - 21 Mayıs 2017