TARK 2013 P-228 Santral Kateterizasyon Öncesinde Ultrasonla saptanan Masif Jugular Venöz Tromboz.


Creative Commons License

Aydın T., Balaban O., Koputan M. H., Devir Ç., Balaban A.

TARK 2013. TARD 47. Ulusal kongresi., Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

P 228
SANTRAL KATETERİZASYON ÖNCESİNDE ULTRASONLA SAPTANAN MASİF JUGULAR VENÖZ TROMBOZ


T. AYDIN 1O.BALABAN 1, MH.KOPUTAN 1, Ç.DEVİR 1, A.BALABAN 1


DUMLUPINAR ÜNIVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ HASTANESİ 
1


Giriş/Amaç: Spontan internal juguler ven trombozu (IJVT) oldukça nadir, hayatı tehdit edici, kolaylıkla gözden kaçabilen bir durumdur. Bu yazıda ultrason (US) eşliğinde santral kateterizasyon planlanan bir olguda görülen ve Doppler ultrasonla tanısı teyid edilen vena jugularis interna (VJI) trombozu sunulmaktadır.

 

Olgu: 57 yaşında. Batın ameliyatı sonrası gelişen subhepatik abse nedeniyle opere edilmiş, evre III KOAH ve kor pulmonalesi olan ve postoperatif solunum yetmezliği nedeniyle entübe halde yoğun bakım ünitesinde takip ediliyordu. Olguya parenteral nutrisyon ve ilaç infüzyonu amaçlı, US eşliğinde santral venöz kateter yerleştirilmesi planlandı. US ile görüntülmede, sağ VJI da trombüs olduğu görüldü. Hastada önceden, VJI trombozu ile ilgili bulgu saptanmamıştı. Radyoloji Bölümü ile de konsülte edilen olguya, Doppler US ile VJI’yı tamamen oblitere eden masif emboli tanısı kondu.

 

Tartışma/Sonuç: IJVT’da belirtiler genellikle ağrılı servikal şişkinlik, sternokleidomastod kası üzerinde ilerleyen inflamasyon nadiren de fonksiyonel kısıtlamadır. Septik emboli, pulmoner emboli, intrakraniyal basınç artışı ya da venöz tromboz gibi komplikasyonlar şeklinde de bulgu verebilir. Asemptomatik IJVT görüntüleme yöntemleriyle insidental olarak saptanır. Olgumuzda da inspeksiyonla ve palpasyonla IJVT yi düşündürebilecek dikkat çekici belirti ve bulgu yoktu. IJVT saptanan olgularda diğer santral venlerden kanülasyon önerilir. Kanülasyon öncesi rutin US görüntülemesi, tromboze olmuş vene kateter yerleştirilmesini önleyerek trombüsün yerinden oynaması ve emboli ve buna bağlı komplikasyonların oluşmasını engeller.