Hemoglobin Düzeyi Süksinilkolin Metabolizmasında Rol Oynar mı?


Creative Commons License

Işıklar Ö. Ö.

International Journal of Clinical Research, vol.1, no.2, pp.41-45, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: International Journal of Clinical Research
  • Page Numbers: pp.41-45
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Butiril kolinesteraz (BChE) eksikliği, çeşitli ilaçlar veya süksinilkolinin (SCh) yüksek dozda uygulanması uzamış süksinilkolin klirensinin iyi bilinen nedenlerindendir. Bu çalışmanın amacı sezeryan operasyonu geçiren gebelerde hemoglobin (Hb) düzeyleri ve SCh metabolizması arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Yüz yirmi hasta 3 farklı gruba (n=40) randomize edildi. Grup 1’e Hb düzeyi 9-11 g dL–1 arasındaki hastalar, Grup 2’ye 11 ile 13 g dL–1 arasında Hb düzeyi bulunan hastalar, Grup 3’e ise Hb düzeyi 13-15 g dL–1 arasında olan hastalar dahil edildi. Gruplar arasında BChE, Hb düzeyleri ve nöromüsküler fonksiyon geri dönüş zamanları karşılaştırıldı. Grupların demografik özellikleri benzerdi. Grup 1 ve 2’deki hastalar arasında ilaç eliminasyon zamanı bakımından anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Nöromüsküler fonksiyonların geri dönüşü Grup 3’de anlamlı olarak daha hızlıydı (p<0.05). Çalışmamızın sonuçları aneminin sezeryan operasyonu geçirecek hastalarda uzamış SCh ilişkili paraliziye ve apneye yol açabildiğini göstermektedir.