Hipofizer yetmezlik ve Hashimoto tiroiditinin birlikte görüldüğü bir olgu


Erdem M. E. , Akın S., Çetı̇n E., Tekce M., Aliustaoğlu M.

Göztepe Tıp Dergisi , cilt.29, sa.1, ss.62-65, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Vaka Takdimi
  • Cilt numarası: 29 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2014
  • Doi Numarası: 10.5222/j.goztepetrh.2014.062
  • Dergi Adı: Göztepe Tıp Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.62-65

Özet

Hipofizer yetmezlik ve Hashimoto tiroiditinin birlikte görüldüğü bir olgu

Muhammet Emin ERdEM *, Seydahmet AkIN *, Ersin Çetİn *, Mustafa TEkçE *, Mehmet AlİustAoğlu 

Hipopituitarizm ön hipofiz bezinde üretilen bir veya birden fazla hormonun ya da tüm hormonların yetersizliği sonucu gelişen klinik sendromlara verilen isimdir. Hipopituitarizm int- rinsik veya primer hipofiz hastalığı, intrinsik hipotalamik veya sekonder hipofiz hastalığı ve ekstrinsik ekstrasellar veya para- sellar hastalığa bağlı oluşabilir. Hipofizer yetmezlikde TSH düzeyi düşük gözlenir. Fakat hastamızda TSH düzeyi yüksek bulundu. Yapılan ek tetkikler sonucunda beraberinde hashimo- to tiroiditi saptadık. Hipofizde hemorajik sekeli olan, yalnız TSH yüksekliği (hashimoto tiroiditi saptanan) nedeniyle parsi- yel hipopitüitarizm tanısı alan olguyu ender görülmesi nede- niyle sunuyoruz.

Anahtar kelimeler: Hipopituitarizm, Haşimoto tiroiditi, orga- nik hipofiz hastalığı 

Hipofizer yetmezlik ve Hashimoto tiroiditinin birlikte görüldüğü bir olgu

Muhammet Emin ERdEM *, Seydahmet AkIN *, Ersin Çetİn *, Mustafa TEkçE *, Mehmet AlİustAoğlu 

Hypopituitarism is the clinical syndrome which results from failure of the anterior pituitary gland to produce one, more than one or all of its hormones. Hypopituitarism can result from intrinsic or primary pituitary disease, intrinsic hypotha- lamic or secondary pituitary disease, and extrinsic extrasellar or parasellar disease. Low levels of TSH are observed in pitui- tary deficiencies, but TSH levels were higher in our patient. We diagnosed concomitant Hashimoto thyroiditis as a result of further evaluation. We present this case which is very rarely cited in the literature.

Key words: Hypopituitarism, Hashimoto thyroiditis, organic pituitary disease