MARFAN SENDROMLU YOĞUN BAKIM HASTASININ FONKSIYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERI MODELINE GÖRE HEMŞIRELIK BAKIMI YÖNETIMI: OLGU SUNUMU


Dağcan N., Görücü S., Gürol Arslan G.

6.ULUSLARARASI 17. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.50-51

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.50-51
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

Amaç: Genetik otozomal geçişli bağ dokusu hastalığı olan Marfan Sendromu ilk kez 1896’da Antoine Marfan tarafından tanılanmıştır (Karagöl ve ark. 1993, Erentuğ ve ark. 2005, Yeniaras ve ark. 2010). Marfan Sendromlu hastalarda en sık morbidite ve mortalite nedeni olarak kardiyovasküler problemler bilinmektedir (Mahdavi ve ark. 2019). 1982’de Gordon tarafından geliştirilen Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri (FSÖ) modeli hemşirelik bakım yönetiminde, hemşirelik girişimlerinin düzenlenmesi, hastalara kaliteli bakım imkanı sunulması ve bütüncül bir yaklaşımı sağlamaktadır (Gordon 2003, Türen 2014). Bireylerin iyilik halini yükseltmek ve gelişebilecek komplikasyonları yönetmekte hemşirelere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu olguda, Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri modeli ile NANDA ve NIC kullanılarak bentall operasyonu uygulanan marfan sendromlu bir hastanın bakım planının  değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Rutin kontrollerini yaptırmak için bir eğitim ve araştırma hastanesinin kardiyoloji polikliniğine başvuran Marfan sendromlu 31 yaşındaki hastaya 12.03.2019 tarihinde bentall operasyonu uygulanmıştır. Olgu, kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde araştırmacı tarafından 3 gün izlenmiş, FSÖ modeli kullanılarak verileri toplanmıştır. Hemşirelik tanılaması için, Kuzey Amerika Hemşirelik Tanıları Birliği [North American Nursing Diagnosis Association (NANDA)], hemşirelik girişimleri için ise Hemşirelik Girişimlerini Sınıflama [Nursing Interventions Classification (NIC)] sistemi kullanılmıştır.

 

Bulgular: NANDA Taksonomi II’de yer alan sırası ile beslenme ve metabolik durum, aktivite-egzersiz, uyku-dinlenme, bilişsel algısal ve kendini algılama olmak üzere 5 alanda problem saptanmıştır. Problem saptanan FSÖ alanları ile ilişkili beşi risk tanısı olmak üzere toplam 11 hemşirelik tanısına yer verilmiştir.

 

Sonuç: Olguda hastanın bakımının planlanmasında FSÖ modelinin etkili olduğu düşünülmektedir. Postop dönemde hastanın FSÖ modeline göre tanılamasının yapılması NANDA ve NIC sınıflandırma sisteminin kullanılması, sistematik bir hemşirelik bakımının sunulmasına katkı sağlamıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri, Hemşirelik Yönetimi, Marfan Sendromu, NANDA, NIC