Fahr hastalığı. Olgu sunumu


AYDIN H., SEYİT M., ERÇELİK H., KORKMAZ M., KADIOĞLU E.

10. Ulusal Acil Tip-Kongresi. 1st Intercontinental Emergency Medicine Congress, 15 - 18 Mayıs 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri