Üç Boyutlu Yazıcı ile Modellemelerin Spinal Cerrahi Üzerine Etkileri


KAYA İ.

Spinal Cerrahide Komplikasyonlar Sempozyumu, 26 - 29 Eylül 2018