Acil Servis Hemşirelerindeki Tükenmişlik: Literatür İncelemesi


Arslan G., Dağcan N., Uran B. N. Ö., Tokem Y., Avdal E. Ü.

5. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç : Bu çalışma Türkiye’de acil servis hemşirelerinin tükenmişliği konusunda yayınlanmış çalışmaların gözden geçirilmesi ve çalışmalardan elde edilen verilerin sistematik olarak incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem : İncelenen araştırmalar uluslararası veri tabanlarından; Medline,PubMed “nursing,emergency department,emergency nursing,burnout,burnout in emergency nursing,Turkey” ve ulusal veri tabanlarından; ULAKBİM Türk Tıp Dizini,Google Akademik “hemşirelik,acil servis,acil servis hemşireliği,tükenmişlik,acil hemşirelerinde tükenmişlik,Türkiye” kelimeleri ile aralara ‘ve’ifadesi kullanılarak tarandı.Konuyla ilgili 1681 ulusal ve uluslararası yayına ulaşılmış olup araştırmaya dahil edilme kriterlerine(Tablo1) uygun olarak 6 yayın çalışma kapsamına alınmıştır ve bulguları açısından sistematize edilerek incelenmiştir. Bulgular : İncelenen çalışmalarda;Sönmez (2006) yapmış olduğu tez çalışmasında;acil servislerde çalışan hemşirelerin tükenmişliğin alt boyutu olan duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı düzeylerinin Türkiye hemşire normlarının altında olduğu bulunmuştur. Kavlu (2008) yapmış olduğuçalışmada;Acil hemşirelerin çoğunun tükenmişlik yaşadığı,duygusal tükenme ve duyarsızlaşma arttıkça iş doyumu ve yaşam kalitesi azalmakta; kişisel başarı arttıkça iş doyumu ve yaşam kalitesinin arttığını bulmuştur. Ersoy-Kart(2009) yapmış olduğu çalışmada özel ve kamu hastanesindeki hemşirelerin tükenmişlik düzeylerinin farklı olmadığı bulunmuştur.Kebapçı ve Akyol (2011)yapmış olduğu çalışmada;acil birimlerde çalışan hemşirelerin duygusal tükenmişlik düzeyiile duyarsızlaşma düzeyi orta ve kişisel başarı düzeyi düşük olarak bulunmuştur.Yanık ve Büyükateş (2016)yapmış olduğu çalışmada;acil servis hemşirelerinin çoğu zaman genel tükenmişlik yaşadığı ve orta düzeyde işlerinden tatmin olduğu bulunmuştur.Palazoğlu ve Koç (2017)yapmış olduğu çalışmada;acil servisteki görevlerine, çalıştığı acil servisten memnuniyetine, iş türüne, iş yaşam kalitesine ve iş memnuniyetine göre tükenmişlik düzeyinin farklılıklar gösterdiği bulunmuştur. İş doyumunu kötü olarak nitelendiren hemşirelerin daha yüksek tükenmişlik düzeyleri bulunmuştur. Sonuç : Hemşirelerin acil serviste çalıştıkları ortam,yaptıkları işten memnuniyet ve tükenmişlik durumları ile ilgili yapılan çalışmalar yeterli değildir.Daha fazla stresle karşılaşan acil servis hemşirelerinin yapılan işten memnuniyet ve tükenmişlik düzeyleri,hasta bakımı ve tedavisi için olumsuz etkiler yaratabileceği için oldukça önemlidir.Hemşirelerin mutlu ve iş doyumu yüksek şekilde çalışması hastalar açısından hayati öneme sahiptir.Yapılan çalışmalar acil servislerde çalışan hemşirelerde tükenmişlik ve iş tatminine yönelik daha kapsamlı araştırmalar yapılması ve bu araştırma sonuçlarına yönelik olarak tükenmişlik düzeyinin azaltılmasıiçin hemşireleri destekleyen programlar oluşturulması gerektiğini göstermektedir. Anahtar kelimeler: hemşirelik, acil servis, acil servis hemşireliği, tükenmişlik, acil hemşirelerinde tükenmişlik, Türkiye