Anesthetic management in a patient with ollier disease Multipl enkondromatozisli (ollier hastaliǧi) bir olguda anestezi yönetimi


Çiçek F., Örnek D., Gamli M., Kilci O., Deren S., Yildiz E., ...More

Turk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dernegi Dergisi, vol.38, no.4, pp.303-306, 2010 (Scopus) identifier