Allerjen Duyarlılığı Patogenezinde Epitelyal Bariyer Elemanı Adherens Bağlantı Molekülü Catenin in Rolü


YÜKSEL H., YILMAZ Ö., PINAR E., TÜRKELİ A. , TÜRKÖZ E., İNAN S.

19. Ulusal Allerji ve İmmünoloji Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012

  • Basıldığı Ülke: Türkiye