Oküler Toksoplazmozun Klinik Özellikleri vePrognozu: Onbeş Olgunun İrdelenmesi


DOYUK KARTAL E., KORKMAZ P., EROL N., ERBEN N., ÖZGÜNEŞ İ., USLUER G.

FLORA-INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, vol.11, pp.138-142, 2006 (ESCI)