Pekkan G Aktaş A Hekimoğlu H Tek taraflı kondil kırığı tedavisinde intermaksiller fiksasyon amacı ile labiolingual splintlerin kullanımı Olgu sunumu SÜ Dişhek Fak Der 2008 17 137 140


PEKKAN G., AKTAŞ A., HEKİMOĞLU H. C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.17, pp.137-140, 2008 (Peer-Reviewed Journal)